Friday, October 20, 2017

Professors online

 

Lourdes Ayuso
Professora d'economia i economia de l'empresa

Blogs:
Economia Batxillerat

Apol·lònia Fiol
Professora de matemàtiques i física

Blogs:
Física i matemàtiques

Elisabet Marín
Professora de llengua castellana i literatura

Lengua y Literatura Castellana

Matilde Camps
Tutora de 1r A
Professora de biologia i ciències de la terra i del mediambient

Blogs:

Biologia I Ciències de la terra i del medi ambient I
Biologia II Ciències de la terra i del medi ambient IIEsther Medina
Professora de química i matemàtiques aplicades a les ciències socials

Blogs:
Química Batxillerat

Agustí Suñer
Professor de tecnologia industrial

Ensayos destructivos/no destructivos
T
ecnologia industrial

Júlia Torres
Tutora de 1r B
Professora de filosofia i ciències del món contemporani

Blogs:
Filosofia

Elena Martí
Professora d'anglès

Blogs:
english4batx

Pere Martínez
Tutor de 2n A
Professor de llatí, grec i llengua castellana i literatura

Blogs:
Llengües clàssiques al batxillerat

Assumpta Planelles
Professora de llengua catalana i literatura

Literatura Catalana
Llengua i Literatura Catalana

Rosa Mª Gómez
Professora de dibuix tècnic

Fes clic aquí per visitar el seu espai

Àngels Ferrón
Tutora de 2n B
Professora d'història, geografia i història de l'art

Geografia
Història d'Espanya
Història de l'art

Joan Serra
Professor d'història del món contemporani

Història del món contemporani

Jordi Planas
Professor d'Educació Física

Educació Física