Friday, October 20, 2017

Preparat per les PAU

Abans de matricular-se per primera vegada a qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d’accés a la universitat (PAU).

L’objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat.

Les PAU són proves anònimes, idèntiques per a tots els estudiants de Catalunya, i es realitzen simultàniament a fi de garantir al màxim la  igualtat d'oportunitats dels estudiants que s'hi presenten.

Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre). No hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.

Et deixem un recull dels llocs web més importants per a la realització de les proves PAU a Catalunya.

Informació

Aquí pots trobar tota la informació sobre les proves d’accés a la universitat per el curs 2010-2011 a Catalunya. Si vols saber més clica a Generalitat de Catalunya.