Friday, October 20, 2017

Batxillerat Ciències de la Salut

1.- MATÈRIES A CURSAR

 
  PRIMER CURS SEGON CURS  
Matèries comunes Matèries comunes
Llengua catalana i literatura I Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura II
Anglès I Anglès II
Filosofia i ciutadania Història de la Filosofia
Ciències per al món contemporani Història
Educació física Treball de recerca
Tutoria Tutoria
Matèries diversificades Matèries diversificades
Matemàtiques I Matemàtiques II
Química I Química II
Biologia I Biologia II
Ciències de la terra i mediambientals I Ciències de la terra i mediambientals II2.- SORTIDES ACADÈMIQUES DES DE L’ITINERARI CIÈNCIES DE LA SALUT

2.1.1.- VINCULACIÓ DEL BATXILLERAT AMB ELS GRAUS UNIVERSITARIS

Els alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudis universitaris mitjançant les proves d'accés a la universitat (PAU).

2.1.2.- Relació de títols de graus universitaris segons les branques de coneixement associades a aquest batxillerat:

Ciències

Ciències de la salut

Ciències socials jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

- Biologia
- Biologia ambiental
- Bioquímica
- Bioquímica i biologia molecular
- Biotecnologia
- Ciència i tecnologia dels aliments
- Ciències
- Ciències ambientals
- Ciències biomèdiques
- Enologia
- Estadística aplicada
- Física
- Física i matemàtiques
- Genètica
- Geologia
- Matemàtiques
- Microbiologia
- Nanociència i nanotecnologia
- Química
- Biologia humana
- Biomedicina
- Ciència i tecnologia dels aliments
- Ciència i tecnologia farmacèutica
- Ciències i salut animal
- Ciències de l'activitat física i de l'esport
- Ciències mèdiques bàsiques
- Farmàcia
- Fisioteràpia
- Infermeria
- Logopèdia
- Medicina
- Nutrició humana i dietètica
- Odontologia
- Òptica i optometria
- Podologia
- Psicologia
- Teràpia ocupacional
- Veterinària
- Administració d'empreses: comptabilitat i fiscalitat
- Administració d'empreses: direcció i organització
- Administració d'empreses: finances i assegurances
- Administració d'empreses: màrqueting
- Administració i direcció d'empreses
- Administració i direcció d'empreses - dret
- Antropologia social i cultural
- Audiovisual i multimèdia
- Ciència política i gestió pública
- Ciències de l'activitat física i de l'esport
- Ciències empresarials
- Ciències polítiques i de l'Administració
- Cinema i televisió
- Comptabilitat i finances
- Comunicació audiovisual
- Criminologia
- Criminologia i polítiques públiques de prevenció
- Direcció d'empreses
- Direcció hotelera
- Dret
- Economia
- Educació infantil
- Educació primària
- Educació social
- Empresa i tecnologia
- Estadística
- Finances i comptabilitat
- Geografia
- Geografia i ordenació del territori
- Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient
- Gestió aeronàutica
- Gestió comercial i màrqueting
- Gestió de recursos humans
- Gestió d'empreses
- Gestió i Administració pública
- Informació i documentació
- Internacional business economics
- Mitjans audiovisuals
- Negocis i màrqueting internacionals
- Pedagogia
- Periodisme
- Prevenció i seguretat integral
- Publicitat i relacions públiques
- Relacions laborals
- Relacions laborals i ocupació
- Relacions laborals i recursos humans
- Sociologia
- Treball social
- Turisme
- Turisme i gestió de l'oci
- Arquitectura
- Ciències de la enginyeria civil
- Ciències i tecnologies de la telecomunicació
- Disseny
- Enginyeria agrícola
- Enginyeria agroambiental i del paisatge
- Enginyeria agroalimentària
- Enginyeria alimentària
- Enginyeria biomèdica
- Enginyeria civil
- Enginyeria d'aeronavegació
- Enginyeria d'aeroports
- Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte
- Enginyeria de la construcció i de les obres públiques
- Enginyeria de l'energia
- Enginyeria de materials
- Enginyeria de sistemes audiovisuals
- Enginyeria de sistemes audiovisuals de telecomunicació
- Enginyeria de sistemes biològics
- Enginyeria de sistemes de telecomunicació
- Enginyeria de sistemes electrònics
- Enginyeria de sistemes i tecnologia naval
- Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil
- Enginyeria de tecnologies industrials
- Enginyeria de vehicles aeroespacials
- Enginyeria d'edificació
- Enginyeria dels transports urbans i de les obres públiques
- Enginyeria elèctrica
- Enginyeria electrònica de telecomunicació
- Enginyeria electrònica industrial i automàtica
- Enginyeria en disseny industrial
- Enginyeria en hidrologia i de les obres públiques
- Enginyeria en organització industrial
- Enginyeria en sistemes biològics
- Enginyeria en sistemes de telecomunicació
- Enginyeria en tecnologies aeroespacials
- Enginyeria en tecnologies industrials
- Enginyeria forestal del medi natural
- Enginyeria geològica
- Enginyeria geomàtica i topografia
- Enginyeria informàtica
- Enginyeria marítima
- Enginyeria mecànica
- Enginyeria mecatrònica
- Enginyeria nàutica
- Enginyeria química
- Enginyeria telemàtica
- Fotografia i creació digital
- Informàtica i serveis
- Matemàtiques
- Matemàtiques i enginyeria informàtica
- Multimèdia


2.2.- CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

El batxillerat possibilita l'accés als cicles formatius de grau superior d'una manera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demanda que oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes que hagin cursat una modalitat de batxillerat determinada. A continuació tens un quadre on se t’informa dels cicles formatius on tindràs prioritat cursant aquesta modalitat de batxillerat.