Friday, October 20, 2017

Pare Josep Manyanet

"L'educació i instrucció sana i conforme
a la doctrina de Jesucrist il.lustra i
perfecciona l'enteniment de la joventut
i forma rectament el seu cor, de la qual
cosa se'n segueix una gran utilitat per a
l'Esglesia, la família i la societat"

SANT JOSEP MANYANET

Josep Manyanet va néixer a Tremp (Pallars Jussà) el 7 de gener de 1833, fill novè del matrimoni d'Antoni i Bonaventura Vives. Quedà orfe de pare als 20 mesos d'haver nascut. La seva mare l'educà cristianament i junt amb el Mossen Valentí Lledós, cultivà la seva vocació sacerdotal. Josep va haver de treballar per pagar-se els etudis, que realitzà a Barbastre, Lleida i la Seu d'Urgell.


Ordenat sacerdot el 9 d'abril de 1859 i després de dotze anys al servei del bisbe d'Urgell, Josep Caixal, se sentí cridat per Déu a treballar en bé de les famílies proposant el model de Natzaret. Fundà dos Instituts Religiosos els Fills de la Sagrada Família i les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Natzaret- perquè continuessin aquesta tasca pastoral, principalment per mitjà de l'educació i instrucció dels infants i dels joves.

Va escriure alguns llibres a fi de propagar la devoció a la Sagrada Família i formar els religiosos, les famílies i els infants. Fou l'inspirador del Temple de la Sagrada Família de Barcelona. Morí a Barcelona el 17 de desembre de 1901 amb fama de santedat. Joan Pau II l'ha declarat Beat el 25 de novembre de 1984 i el va canonitzar el 16 de maig de 2004.

ORACIÓN A SAN JOSÉ MANYANET

Dios y Padre de todos los hombres,
que has suscitado en la Iglesia
a San José Manyanet
para hacer presente
el misterio de vida y santidad
de la familia humana de tu Hijo
y procurar la formación cristiana de las familias,
principalmente por medio de la educación de la juventud;
te rogamos humildemente que,
por su ejmplo e intercesión,
podamos imitar las virtudes
de Jesús, María y José
y nos concedas la gracia que te pedimos...
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

San José Manyanet, ruega por nosotros.